Tuna, “Şanlıurfa’da görev yapmanın önemi şahsıma ensar olabilme fırsatı sunmuştur”

Peygamberlerin, evliyaların ayak bastığı bu mübarek şehre gelmesinin şahsı adına güzel bir başlangıç olduğunu, buradan ayrılırken de güzel hatıralarla ayrıldığını belirten Vali Tuna, “Valiliğimiz ve bütün kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız hep birlikte Şanlıurfa’da büyük bir aile olduk. Bu güzel ailenin bir ferdi olarak Şanlıurfa’da bulunmak, her şeyden önce bir insan olarak şahsıma, maneviyatıma çok şey katmıştır. Çünkü İlahi Kelam’ın ‘Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol’ emrinin hayat bulduğu topraklardır burası. Çünkü, HZ. Eyyüp’ün sabır mayasıyla yoğurduğu topraklardır burası. Peygamberlerin, evliyaların ayak izleriyle şereflendirdiği bu topraklarda görev yapmış olmak, benim için büyük bir onurdur. Burada görev yaparken gördük ki Şanlıurfa, sadece peygamber ve evliya hatıralarının değil, onların manevi miraslarının da bütün canlılığıyla yaşadığı mübarek topraklardır. Ensar ruhunun hâlâ yaşadığı, Hz. Eyyüp misali sabrın en güzel örneklerinin hâlâ var olduğunu burada sevinerek gördüm. Çok şükür ki kader, şahsıma da ensar olabilme fırsatı sunmuştur. Burada Suriyeli kardeşlerimiz için gecemizi gündüzümüze katışımızın asıl nedeni ise İlahi müjdeye mazhar olabilmektir. ‘Allah’ın razı olduğu Ensar’ olabilmektir, İlahi Kelam’ın buyurduğu gibi ‘kendilerine göç edenleri sevenlerden’ olmaktır” dedi.

Şanlıurfa’da 25 Haziran 2016 tarihinde göreve başladığını, bu alışma sürecinde 15 Temmuz’da Nemrutların yaktığı ihanet ateşi ile karşı karşıya kalındığını hatırlatan Vali Tuna, “Çok şükür milletimizle el ele, gönül gönüle ve Allah’ın inayetiyle bu ihanet ateşini söndürdük. 15 Temmuz sürecinde adıyla, sanıyla, şanıyla Şanlıurfamız devletine olan bağlılığını, vatanına olan sevgisini Milli Mücadelede olduğu gibi göstermiştir. Demokrasi meydanlarında iradesine sahip çıkmış, akabinde iradesini tecelli ettirerek darbecilere gereken cevabı net bir şekilde vermiştir. Bu süreçte Şanlıurfalı hemşehrilerimin teveccühü, dayanışması bizleri çok duygulandırmıştır” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’daki yoğun gündem ve olağanüstü bu tempoya Eskişehir’deki Türk Dünyası Kültür Başkenti çalışmalarıyla hazır olarak başladıklarını belirten Vali Tuna, “Buraya geldiğimizde tecrübelerimiz ve birikimimizle tempomuzu düşürmeden devam ettik. Bir yandan etkin bir şekilde terörle mücadele verip, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizi ağırlamaya devam ederken bir yandan da şehrimizin Halil İbrahim bereketiyle 2023 vizyonuna doğru hızla ilerlemesi için gerekli bütün çalışmaları başlattık” dedi.

Şanlıurfa’da görev yaptığı sürece, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık ile kalkınma hamlelerine hız verdiklerini kaydeden Vali Tuna, Şanlıurfa’nın birçok bileşende bir cazibe merkezi olarak marka şehir olma özelliği taşıdığını dile getirerek şunları söyledi:

Nitekim şehrimiz medeniyetlerin pınarıdır, köklü bir tarihi ve kültür birikimi var. Onun köklü tarihinin ve bu kültür mirasının öne çıkarılarak turizmde bir cazibe merkezi haline gelmesi önem arzediyordu. Ülkemizin ve Avrupa’nın Ortadoğu pazarına açılan güney kapısıdır Şanlıurfa. Aynı zamanda ülkemizin en fazla güneş alan bölgesinde bulunarak güneş enerjisi üretim merkezi olmaya adaydır. Geniş ve bereketli tarım topraklarının yanı sıra, bölgesel yatırım teşvik uygulamalarında 6. Bölgede yer almaktadır. Bu da demek oluyor ki teşvik sisteminden maksimum ölçüde yararlanarak, yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktadır. Bütün bunlar bize gösteriyor ki Şanlıurfa sanayide, turizmde, tarım ve hayvancılıkta dev atılımlar için büyük fırsatlar barındırmaktadır.

Şanlıurfa Valiliği olarak kalkınma hamlelerine hız kazandırmak için çalışmalarımıza şekil ve yön verdik. Şanlıurfa lehine, halkın lehine olan bütün tedbirleri hiç tereddüt etmeden hayata geçirdik.”

Kriterlerimiz, Yönetim Anlayışımız ve Türkiye

Şanlıurfa Valiliği olarak şehir ekonomisine faydalı olabilecek, şehir bilançosuna katma değer sağlayacak her türlü projeyi desteklediklerini, Şanlıurfa’ya katma değer sağlayacak her fikre ilgi gösterdiklerini ve bu hususta herkese -ayırıp kayırmadan- gönül kapılarını açık tuttuklarını ifade eden Vali Tuna, “Şanlıurfa’nın aleyhine olan her fikir ve uygulamaya da gönül kapılarımızı kapalı tuttuk. Bunda da zerre pişmanlığımız olamaz. Çünkü biz kulun değil, Allah’ın celalinden korkarız. Çünkü “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şeklinde ifade edilen bir yönetim anlayışının mirasçıyız. Son yıllarda bu yönetim mirasının ülkemizde ihya olduğunu görüyoruz. Dev yatırımlarla, büyüyen ekonomisiyle özgüveni yüksek bir Türkiye var. Sadece kendi vatandaşının değil, tüm mazlum halkların ümidi ve sesi olan bir Türkiye var. Bu bakımdan hepimiz aynı gönül yolunun bir neferiyiz” dedi.

15 Temmuz, Kirli Planların En Çirkin Yüzüydü

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, şöyle konuştu: “Bizi darbeler, ihanetler asla yıldıramaz. Artık nifaklar, fitneler birliğimize, beraberliğimize asla zarar veremez. Çünkü milletimiz artık, üzerimizde oynanan oyunları gördü. 15 Temmuz, kirli planların en çirkin yüzüydü. Ama içeride ve dışarda, düşmanlarımız her zaman olacaktır. Bu süreçte her zamankinden daha dikkatli olmalıyız, en önemlisi devletimize güvenmeliyiz. Bu her şeyden önce şehitlerimize boynumuzun borcudur.

Biz biriz değerli dostlar. Bunun en güzel ifadesi şu ki “biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü severiz.” İşte bir olduğumuz bundandır. Dini, dili, mezhebi, meşrebi, kıyafeti, rengi, görüşü ne olursa olsun, tek bir sebepten ötürü severiz. Gönlü incitmeyişimiz bile, gönül evinin asıl sahibi olan Yaradan’a hürmetimizdendir. Değil can almak, gönül kırmak bile insanı “iki cihan bedbahtı” yapar inancımızda. Bu bakımdan 15 Temmuz’da hainler, teröristler sadece cana kıymadı, sadece millete kurşun sıkmadı; aynı zamanda manevi değerlerimize kurşun sıkmış oldu. Tanklarla aslında mukaddesatı çiğnediler. Bundan ötesi var mı? Yani işin sosyal, siyasi, dünyevi ayağı bir tarafa bir de ahireti vardır; yerin üstü gibi yerin altı da vardır. Can güvenliğinin yanı sıra din güvenliğine de zarar verdi darbeciler. Hz. Peygamber’in mümin tanımı neydi? Onu hatırlamak gerekir: “İnsanların can ve malları konusunda emin oldukları kimsedir” Hz. Peygamber’in mümin tanımına ve kardeşlik özlemine ters düşen bir kalleşlikle milleti sırtından vurdular. Sadece devlete, millete değil, dini değerlere de ihanet söz konusu. Bu bakımdan 15 Temmuz’dan çok önemli dersler çıkarmalıyız. Özellikle eğitimde, değerler eğitiminde ciddi çalışmalar yapmalıyız.”

Çocukların Eğitimine Çok Önem Verdik

Şanlıurfa Valiliği olarak, geleceği şekillendiren, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine çok önem verdiklerini belirten Vali Tuna,Şanlıurfa Valiliği olarak, en büyük yatırımın çocuklarımıza olacağının bilincindeydik. Bu bağlamda çocuklarımıza verilecek en önemli değer “sadakat”tir. Nitekim şairin de dediği gibi “İnsana sadakat yakışır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah”

Ne olursa olsun bu çizgiden ayrılmamak gerekiyor. Şahsi beklentilerimizin getirdiği zaaflar değil, yönümüzü doğruluk belirlerse hem insanlığa yakışanı yapmış oluruz, hem de Allah’ın inayeti bizimle olur. Bu inançla bakan insanlar olarak, bizim için hiçbir vakit yeis ve hüsran söz konusu olamaz.

Görevimiz sürecinde ilk yaptığımız etkinliklerden biri de Çanakkale gezileri idi. Madem, “sadakat” dedik, öyleyse ecdadın gönül mirasına sadık nesiller için, Asım’ın nesli için çocuklarımız, Çanakkale’yi yaşayarak öğrenmeli, dedik. 5000 öğrencimizi bu kapsamda Çanakkale’ye gönderdik. Gençlerimizin tarih bilinci kazanmalarının yanı sıra düzenlediğimiz Türk Dünyası Uluslararası Bilim Şenliği ile geleceğin bilim adamlarına yeni kapılar araladık. Dereceye giren öğrencilerimize Azerbaycan gezisi sözü vermiştik, sözümüzü de tuttuk.

Değerler eğitiminde yol haritamızı çizmek hususunda İslam Bilgeleri Sempozyumu’muzun özellikle ilerisi için değerli katkıları olacağına inanıyorum. Yine tarihimizi doğru okumada “Ortadoğu ve Şanlıurfa” sempozyumunun önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bütün Değerlerimize Sahip Çıktık

Şehrin bütün değerlerine ayırıp kayırmadan sahip çıktıklarını dile getiren Vali Tuna, konuşmasına şöyle devam etti: Şehrimizin bütün değerlerine ayırıp kayırmadan sahip çıktık. Dede Garkın etkinliğimizde de belirttiğimiz gibi “Allah’ımız bir, Peygamber’imiz bir, ‘Allah’ın Arslanı’ derler Ali’miz bir, Hz. Peygamber’imizin gözlerinden öperek sevdiği Hüseyin’imiz bir. Yolumuz aşk yoludur, yolumuz bir. Yönümüz gönül Kabe’sidir, yönümüz bir. Kalbimiz Allah’a, kapımız yetmiş iki millete açıktır, kalbimiz bir. Gönül kapımız her türlü sevgisizliğe, kötülüğe ve ötekileştirmeye kapalıdır, gönlümüz bir. Özümüz bir, ‘Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar’ diyen sözümüz bir. İstanbul’u fetheden yeniçerinin göğü inletmiş gülbang’ımız bir.”

Bizler, bütün farklılıklarımıza rağmen aynı gönül ummanına dökülen ırmaklar gibiyiz. Şu masada mesela, birçok konuda hepimiz birbirimizden farklı düşünebiliriz. Ancak bizler; farklılıkları tehdit değil, birleştirmek için bir güzellik ve fırsat bilen bir medeniyetin sesiyiz. 15 Temmuz, bunun en güzel örneğidir. O gece, farklı düşünceler hep birlikte demokrasi için, millî irade için mücadele verdi, işte o ruhu korumak çok önemlidir.

Ömür adı verilen gönül yolculuğumuzda her zaman kendimizi bir karınca gibi görmekteyiz. Ama bir farkla! Biz Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan bir karıncayız. İşte o karınca gibi “hiç olmazsa safım belli olur” diyerek gecemizi gündüzümüze kattık. Bizden yana hakkımız helal olsun. Şanlıurfa köklü ve şanlı tarihiyle, güzel insanlarıyla 2023 vizyonu için gerekli potansiyele, kapasiteye ve en önemlisi yüreğe sahiptir. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe kimse sırtımızı yere getiremez. Bu bakımdan siz değerli basın mensuplarına, özellikle bugünlerde büyük sorumluluklar düşmektedir. Her zamankinden hassas, her zamankinden birleştirici, bütünleştirici olacağınıza yürekten inanıyorum.

Bu duygularla hepinizi en kalbi hislerle selamlıyor, Şanlıurfalı hemşehrilerime yüreği gibi aydınlık, bileği gibi güçlü yarınlar temenni ediyorum.

Konuşmasından sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Tuna’ya, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi. Program sonunda topluca hatıra fotoğrafı çektiren gazeteciler, Vali Tuna ile tek tek vedalaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner17